Ποιοτικός Έλεγχος

Ποιοτικός Έλεγχος
Εταιρική πολιτική Ποιοτικού Ελέγχου

  • Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων διασφαλίζεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής με μία σειρά διεξοδικών ελέγχων.
  • Κάτοχος προτύπων πιστοποιημένα από την TUV Austria:
  • ISO 22000: 2005 (HACCP)Εταιρική πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης

  1. Βιολογικός καθαρισμός υγρών αποβλήτων
  2. Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων στο πότισμα των κήπων
  3. Αδρανοποίηση στερεών υπολειμμάτων πριν την απόρριψή τους
  4. Γενικευμένη χρήση λαμπτήρων φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης
  5. Στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων της τοπικής κοινωνίας
img